کمپانی Agilent  امریکا                

تجهیزات کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی

 

 


 

 

 

 

کمپانی Waters  آمریکا

تجهیزات کروماتوگرافی مایع (HPLC)

 

 


   

کمپانی Supelco امریکا

لوازم جانبی و مصرفی کروماتوگرافی ، اسپکتروسکوپی

SPE و استانداردها

 

 

 

 

کمپانی SGE استرالیا

سرنگ ، لوازم جانبی و مصرفی کروماتوگرافی

 

 


   

کمپانی Alltech امریکا

کلیه لوازمات LC , IC

 

 

 

 

 

 

کمپانی Restek امریکا

کلیه محصولات جانبی  جایگزین و مصرفی کروماتو گرافی

مایع ، گازی و استانداردها ، SPE  و غیره

 

 


 

 

 

 

 

کمپانی Quadrex امریکا

ستونهای کروماتوگرافی اختصاصی(USP Method)

 

 


   

کمپانی Thermo  آمریکا

لوازمات کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی و غیره

 

 


 

 

 

 

 

 

 کمپانی Tessek جمهوری Check ستونهای LC , IC

 


 

 

 

 

کمپانی Silicycle کانادا

ستونهای LC ,  Bulk

 

 

 

 

 

 

 

کمپانی Polymer lab امریکا

انواع ستون های اختصاصی LC

 

 

 

   

کمپانی Chiral ژاپن

انواع ستون های Chiral جهت LC

 

 

 

 

 

 

کمپانی Shodex ژاپن

ستونهای اختصاصی جهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمپانی Buddeberg آلمان

تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی

 


 

 

آلمان Bruker / Varian کمپانی  

 کلیه لوازم یدکی و مصرفی سیستم های تولیدی آنها

 

 

 

آمریکا Chemservice کمپانی 

 کلیه استانداردها و مواد شیمیایی اختصاصی

 

 

 

   آمریکاMillipor(VWR) کمپانی

 و غیره  SPE , column و انواع GC  , HPLC لوازم و سیستم های